3 viktiga saker du bör veta om traktamenten

Traktamente resor

Traktamente: Vad gäller när man är på tjänsteresa?

Det är inte helt lätt att hålla reda på alla tabeller och siffror, om vad man kan redovisa samt vad man kan göra avdrag på när man är på tjänsteresa. Vi har därför samlat information här till dig som är på språng i ditt arbete och som gärna vill ha koll på dina utlägg och din tid.

Vad är ett traktamente i samband med tjänsteresa?

Traktamente är en schablonmässig ersättning som arbetsgivare kan ge anställda som kompensation för ökade levnadsomkostnader i samband med tjänsteresa. Anställda förutsätts nämligen ha högre omkostnader för mat, dryck och andra mindre utgifter när de reser, jämfört med vistelse på ordinarie hemort.

Skatteverket bestämmer varje år schablonmässiga ersättningsnivåer som arbetsgivaren kan betala ut skattefritt när anställda reser. (Ifall arbetsgivaren väljer att betala ut större belopp än det skattefria traktamentet, blir den överskjutande delen skattepliktig och behandlas på samma sätt som lön.)

Betalning av traktamente sker under förutsättning att:

  1. Den anställde är på tjänsteresa, dvs. att resan har samband med affärsverksamheten.
  2. Det förekommer minst en övernattning under resan, definierat som en resa vilken spänner över kl. 00:00-06:00 (vare sig man sovit eller inte).
  3. Resan har pågått utanför ordinarie verksamhetsort, definierat som en plats vilken ligger minst 50 km från arbetstagarens tjänsteställe eller bostad.

Om samtliga krav ovan är uppfyllda, bestäms det skattefria traktamentet utifrån följande ekvation:

Traktamente = [Schablonersättning för antalet dagar på resa i Sverige/utomlands] — [måltidsavdrag]

1) Maxbelopp inom Sverige

Maxbelopp gäller endast vid tjänsteresor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Max- och normalbeloppen kan vara hela eller halveras beroende på hur länge resan pågått under avrese- respektive hemkomstdagen. För dagar däremellan är beloppen hela.

Dagtraktamente (hel dag i maximalt 3 mån.) 220 kr
Nattraktamente och halvt dagtraktamente 110 kr

De skattefria beloppen skall minskas om arbetsgivaren hållit med frukost, lunch eller middag.

 

Traktamente   2015 2014
Hel dag 220 kr 220 kr
Halv dag 110 kr 110 kr
Efter 3 månader, 70% av normalbeloppet per hel dag 154 kr 154 kr
Nattschablon 110 kr 110 kr

 Ja, det har ju inte ändrats från 2014 till 2015.

Psst! Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån(se ekvation under punkt 1). Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Vad gäller utomlands?

2) Traktamente utomlands

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler för inrikesresor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Normalbelopp vid utrikes tjänsteresa 2015

 

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet med      
Måltid Procent
Helt fri kost 85%
Lunch och middag 70%
Lunch eller middag 35%
Frukost 15%

Bra att veta..

3) Lägre traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

 

Schablonbelopp

vid tjänsteresa i Sverige inkomståret 2014
Hel dag 220 kr Ett helt normalbelopp
Halv dag 110 kr Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader 154 kr per hel dag 70% av normalbeloppet per hel dag
Nattschablon 110 kr Ett halvt normalbelopp

Källa: Skatteverket

 

Lycka till!