Fördelen med projekthanteringssystem

By 2017-04-23QBIS Projekt

Att arbeta i projektform är inget nytt. Det är vanligt inom många branscher och är egentligen inte så svårt. Vet som helst kan egentligen leda och arbeta i projekt. Det svåra är att leverera projektet inom utsatt tid, till budget, och med ett bra resultat. För att göra det kan det behövas lite hjälp, och det är här projekthanteringssystemet kommer in. Det är nämligen den bästa hjälpen du kan få!

Att arbeta i projekt

Företag och organisationer väljer att i allt större utsträckning organisera hela eller delar av sin verksamhet som projekt. Fördelarna med detta är många. En av de viktigaste anledningarna är att organisationen och individer blir mer involverade och engagerade. De behöver estimera kostnader och tid, sätta upp mål – både kortsiktigt och långsiktigt med regelbundna avstämningar och kan på så sätt se affärsnyttan på ett annat sätt. Det gör arbete i projektform till ett väldigt fördelaktigt sätt att arbeta på men hur gör man detta på bästa sätt rent praktiskt?

 

Projekthanteringssystem

Ett webbaserat projekthanteringssystem hjälper er att sköta era projekt, era team och att samverka med era kunder mer effektivt. Det är en skalbar och kostnadseffektiv lösning som dessutom gör att du kommer åt dina data från vilken dator som helst. Du kan dela information med kollegor och ni kan arbeta tillsammans oavsett var ni befinner er. Användaren kan fokusera på leveranser och uppföljning av tid och kostnader och få tidiga indikationer på om budgeten håller på att överskridas.

Struktur och resultat

Den stora fördelen med att arbeta i ett projekthanteringssystem är att det hjälper dig att leverera dina projekt med hög kvalitet, i tid, och inom budget. Ju fler projekt du avslutat, desto bättre blir systemet på att synliggöra resursutnyttjande och möjliggöra effektivisering. Samtidigt skapas ett gemensamt fokus på realisering av mål, nyttor och effekter.

 

Om du vill veta mer om hur du kan effektivisera era projekt med hjälp av ett projekthanteringssystem kan du läsa mer om QBIS Projekt här