Enkel tidrapport med tidsmallar

Arbetar anställda oftast enligt företagets normala arbetstider? Arbetar anställda ofta med samma typ av projekt under en längre tid? Då kan QBIS hjälpa till. Tidsmallar förenklar de anställda tidrapportering avsevärt.

Spara tid med mallar

Genom att använda en tidsmall förenklas arbetet med att tidrapportera. Anställda kan ha sin tidrapport förifylld med sina normala scheman och/eller använda en tidsmall med de vanligtvis förekommande projektaktiviteter som man arbetar med, vilket innebär en tidsbesparing när man skall tidrapportera. De kan ange en standardmall och även välja huruvida den skall laddas automatiskt för varje ny vecka. Med QBIS är det möjligt för anställda att skapa och hantera flera olika tidsmallar att ladda upp i sin tidrapport vid behov.

 
 
Google+