Start arrow Vad är Project Management?

 
"Förbättrad produktivitet och effektiv hantering av projekt, löner och fakturering med QBIS."

Torbjörn Grahn
VD, Condesign

Vad är Project Management?

Project Management eller projektplanering är en noggrant organiserad, genomtänkt och planerad insats för att nå ett specifikt mål som exempelvis att bygga ett hus eller implementera ett nytt IT-system. Project Management innehåller utveckling av en Projektplan, definierade projektmål och syfte, specificerade aktiviteter och hur målen skall kunna uppnås, vilka resurser som är nödvändiga och associerade budgetar och tidsramar för färdigställande av målet. Project Management innehåller också implementering av projektplanen tillsammans med verktyg för att kunna behålla kontrollen på de olika parametrar som är viktiga för att nå målen inom tidsramen samt kostnader.

Project Management följer ofta några huvudfaser. Dessa faser kan vara förstudie, projektplanering, implementering, utvärdering och support/underhåll (benämningen på dessa faser varierar mellan olika projekt). 

Varför tillämpa projektplanering?

Projektplanering används för att förebygga att projekt misslyckas och att de istället genomförs enligt de satta ramarna som till exempel budget på kostnader och tid. Det kan finnas många anledningar till att projekt misslyckas. Om man använder och följer välbeprövade metoder och standarder vid projektplanering kan dessa problem undvikas. Viktigast är att genom hela projektet kontrollera och övervaka de synliga aktiviteterna som definierats för att nå projektets mål.

Oavsett om din organisation är liten eller stor, statlig eller privat, gammal eller ny används projektformen som det vanligaste sättet att genomföra processer för att nå resultat, mål och förväntningar för nya affärsmöjligheter. Du kanske använder projekt för att leverera anpassade produkter eller tjänster till dina kunder. Eller så använder du projektformen vid tillfällen då ni skall genomföra någon intern effektivisering som att införa ett nytt IT-system eller utveckla verktyg till verksamhetens behov. Vi använder alla projekt och projektplanering för att få saker gjorda. Vissa företag slutför projekt med goda resultat och väl genomförd projektplanering som får dem att lyckas varje gång. Andra misslyckas gång på gång p.g.a. att deras projektplanering är obefintlig och att dessa företag inte ännu sett fördelarna med att tillämpa projektplanering som får projekt att lyckas. Var passar din verksamhet in?

 • Får du ibland lösningar som inte är vad du förväntat dig? 
 • Är dina projekt ofta mer kostsamma än ursprungligen beräknat eller drar de över tiden? 
 • Är dina projektmedlemmar frustrerade över att få nya direktiv mitt i projektet?
 • Är projektmedlemmar och underleverantörer frustrerade över att det alltid uppstår stressmoment i slutskedet av projektet? 
 • Är slutmålen ofta fyllda med restpunkter, fel och brister?
 • Är du inte säker på varför projektet startade överhuvudtaget? 
 • Är det vanligt att projektmedlemmarna argumenterar och skapar konflikter med varandra och andra anställda? 
 • Visar dina chefer och företagsledare litet intresse för dina projekt även om projekten är till stor nytta för dem? 
 • Är medlemmarna slutkörda och inte alls motiverade att gå igång med nya projekt i slutet av projektet?
Om du svarat ”Ja” på några utav dessa punkter bör du överväga att införa bättre projekthantering i form av rutiner, kunskap och vettiga verktyg för projekthantering. Kunskapen om projektplanering är idag ganska väl utvecklad och kan tillämpas i vilket projekt som helst, stort som litet. Att implementera goda standarder och tillvägagångssätt i en projektplanering kommer att hjälpa dig med följande:
 • Få dina projekt att nå utsatta mål i tid och inom sina ekonomiska budgeter. 
 • Kunna leverera kvalitetsprodukter och tjänster som tillfredsställer dina kunder och slutanvändares förväntningar. 
 • Se till att projektmedlemmarna går ur projektet med en känsla av att ha nått sina personliga mål och tillfredsställelse i sitt arbete.

Projektplaneringsverktyg?

Ett projektplaneringsverktyg är inte ett substitut för bra projektplanering, men det är däremot ett användbart verktyg när det passar ihop med projektet och projektledarnas arbetssätt. Vid val av projektplaneringsverktyg är det viktigt att se till att hitta det som passar just er företagskultur när det gäller projektkunskaper och acceptansnivå för styrningsmetoder. Verktyget ska vara användarvänligt och inte för komplicerat att arbeta i, beroende på de olika roller medarbetarna har inom projektet. Idag finns det en uppsjö av projektplaneringsverktyg på marknaden. Till skillnad från de tidigare stordatormiljöerna så finns det idag projektplaneringsverktyg som är väldigt användarvänliga och lätta att införa. Tack vare det är de tillgängliga för mindre företag och organisationer med mindre komplexa projekt. Utbudet av projekthanteringsverktyg varierar från billiga Windows-program till storskaliga system som kan användas genom hela organisationer och som kräver stora investeringar.

De viktigaste aspekterna du skall ta hänsyn till vid val av projektplaneringsverktyg är: funktionalitet, teknisk konfiguration, kostnad, nödvändig support och service. Utöver dessa aspekter är det en bra idé att kontrollera referensföretags lyckade val och erfarenheter inom din bransch..

QBIS Projekt kan vara din lösning!

QBIS Projekt är en projektplaneringstjänst på Internet som hjälper din organisation (stor eller liten) att centralt styra och kontrollera projekt. QBIS Projekt erbjuder funktioner som endast stora och komplexa projektplaneringssystem erbjuder. Hittills har vi kunnat erbjuda QBIS till en jämförelsevis väldigt låg kostnad. Vår strävan är att öka möjligheterna i systemet kontinuerligt efter kundens verkliga behov och bibehålla vår låga kostnad. Eftersom vi erbjuder projektplaneringsverktyget QBIS Projekt som en tjänst behövs inga initiala investeringar för dig som kund; inte heller några underhållskostnader för hårdvara eller uppgraderingar av systemet, som annars är ett måste för system som installeras på företaget, behövs. Ni behöver inte lägga er energi på att komma igång med plattformen för ett projektplaneringsverktyg utan kan istället satsa er dyrbara tid på att fokusera på projektets innehåll och använda QBIS redan från första dagen. Läs mer om QBIS Projekt  >> 

 
Vi använder QBIS
Upptäck vad QBIS kan göra för dig
Google+