Intelligent projekthantering

QBIS Projekt är ett webbaserat system för projektplanering, genomförande och redovisning av dina interna och externa projekt. Med QBIS Projekt får du ett enkelt och användarvänligt system för att hantera företagets resurser och följa upp status på dina projekt i realtid.

Ger dig förutsättningarna för att lyckas med dina projekt

Arbetad och debiterbar tid är en viktig del av många projekt. Med QBIS kan dina projektmedlemmar enkelt rapportera in tid och utlägg mot både projekt och aktiviteter. Oavsett om projektet är baserat på ett löpande eller fast pris, inkluderar material och utlägg eller inte, erbjuder QBIS ett kvalificerat och enkelt sätt att mäta kostnad och pris för varje enskilt projekt.

Med QBIS blir projekthantering enkelt. Du kan leda projekt oavsett var du befinner dig. Skapa och hantera både interna och externa projekt, tillsätt resurser, aktiviteter, milstolpar och budget. Få överblick och kontroll över alla timmar och material i projekt och aktiviteter genom att jämföra med fastlagd budget.

Ett system för effektiv resurshantering

Med QBIS projektverktyg får du en effektiv resurshantering men också enklare och snabbare projektuppföljning.

Till skillnad från många andra projektverktyg som enbart fokuserar på planeringen av projektet, erbjuder QBIS Projekt fullt stöd för uppföljning och realtidsövervakning av dina projekt – nyckeln till framgångsrika projekt.

Du betalar som mest

129
Användare/månad

Ju fler ni är desto billigare blir det.
Se alla priser.

Vi ringer dig!

Fyll i namn och nummer så ringer vi dig

Namn*

Telefon*

Med QBIS projekthantering får du den viktiga kontroll och uppföljning som behövs för att nå ökad produktivitet och effektivitet i alla dina projekt.

• Planera och hantera dina projekt på den nivå som passar ditt företag
• Insyn i realtid i alla dina projekt
• Få kontroll över dina resursers tid
• Kontinuerlig kostnads- och intäktsuppföljning
• Registrera debiterbar tid på projekt
• Projektfakturering

Ärendehantering grupp

Projekthanteringsprogram online

Projekthantering för dig

Med QBIS blir projekthantering enkelt. Du kan leda projekt oavsett var du befinner dig. Skapa och hantera interna och kundrelaterade projekt och tillsätt resurser, aktiviteter, milstolpar och budget. Få överblick och kontroll över alla timmar och material i projekt och aktiviteter genom att jämföra med fastlagd budget.

Arbeta med appen

Du kan enkelt rapportera in tid på projekt och projektaktivitet med genom vår app. Debiterbara timmar kommer in fortare och mer korrekt. Inget glöms bort och alla timmar blir rätt registrerade. På så vis kan du följa dina projekt i realtid och fakturera fortare.

appstore_icon  google_play_icon

Projektfakturering

Projektfakturering ger dig en smart koppling mellan tidrapportering och fakturering till kostnads- och intäktsuppföljning på projekt. Du har alltid kontroll på vad som fakturerats i dina projekt. QBIS säkerställer att varje debiterbar timme i ett projekt debiteras. Det går enkelt att upprätta fakturor genom integrationer. Du får större överblick över faktureringen, ekonomin i realtid och mycket mer.

Projektfakturering

Möt deadlines & budget

En av de stora fördelarna med QBIS är den kontroll du får över dina projekt, inte bara för projektplanering utan även för själva genomförandet. Du ser i realtid hur du ligger till i förhållande till dina allokerade resurser och kan styra dina projekt mot framgång.

Projektledning av dina projekt

Med QBIS blir projektledning enkelt. Skapa och hantera interna och externa projekt. Tillsätt resurser, aktiviteter, milstolpar och budget. Få överblick och kontroll över alla timmar och allt material både på projektnivå och aktivitetsnivå. Jämför enkelt utfall med budget.

Kostnads- och prismodeller

QBIS har många olika kostnads- och prismodeller. Välj det som passar din organisation bäst. Oavsett om projektet är baserat på ett löpande eller fast pris, inkluderar material och utlägg eller ej, kan du enkelt hantera kostnad och pris för varje enskilt projekt.

Fakturera din tid

QBIS ger dig en smart koppling mellan tidrapportering och fakturering. Du behöver bara markera vilka projekt, aktiviteter, utlägg och material som skall faktureras; sedan tar QBIS hand om resten.  Du får överblick över faktureringen och ekonomin i realtid.

Gantt-diagram

Generera Gantt-diagram när som helst inifrån projektet. Gantt-diagrammet inkluderar information som projektfaser, aktiviteter, budgetar, milstolpar, beroenden och tidsgränser. Ett ypperligt sätt att förmedla en enkel överblick av projektet och dess aktiviteter som både projektmedlemmar och kunder kan ta del av.

Gantt schema

Rapporter och projektredovisning

Men ett stort urval kraftfulla rapporter kan du analysera informationen i systemet. Kom åt och presentera data snabbt och enkelt genom en rad fördefinierade rapporter. Schemalägg dina rapporter så serveras de som du behöver dem när du behöver dem.

Kraftfulla rapporter med QBIS

Integrationer

QBIS samarbetar enkelt med andra system. Vi har kopplingar till flertalet av marknadens populäraste affärssystem och vi utvecklar ständigt fler kopplar till QBIS. Läs mer.

Mycket mer

QBIS har självklart massor med ytterligare funktioner för att möta marknadens behov som inte syns här ex valutahantering, val av språk, dokumenthantering, projektkalender, schemalagda rapporter Gantt och mycket mera. Hittar du inte vad du söker, kontakta oss. Vi är säkra på att vi har det!

QBIS är gjort för att effektivisera din tidredovisning och projektfakturering. Boka onlinedemo

Bättre projektledning med QBIS projekt

Med QBIS Projekt kan du på ett enkelt sätt kontrollera din projektledning. Som en god projektledare skall du samordna resurser, hantera deadlines och hantera förändringar under hela projekttiden. Din projektledning förenklas och blir tydligare med QBIS Projekt och du får snabbt en överblick av företagets uppdrag.

Din projektledning underlättas då du i planeringsstadiet snabbt och enkelt kan budgetera både tid, kostnad och pris till kund. QBIS Projekt ger dig klara siffror och grafiska rapporter som är av yttersta vikt under arbetet med projektledning.

Målet med projektledning är att uppnå större kontroll över projektprocessen genom att vara aktiv i sin projektledning med hjälp av QBIS Projekt. Genom att utnyttja QBIS resurshantering har du möjlighet att utnyttja dina resurser fullt ut och din projektledning blir enklare att hantera och planera.

Tidhantering kommun

Falu Kommun gör tidsstyrning enkelt

Stockholm Skavsta: Flygande start med smidig tidrapportering

EnvokeIT har koll på hela sin verksamhet – alltid!

Hallett Retail: Nyckeln till effektivare tid- och lönehantering

Findwise: Prisbelönt konsultbolag med stenkoll på tiden

Condesign: ”QBIS Tid & Projekt effektiviserar verksamheten”

Ocean Finsnickeri: Smart App ger stor frihet

Klättermusen Trädvård: Höga höjder med QBIS tidsredovisning och projekthantering