Snabb fakta om traktamenten

Traktamente resor

Traktamente. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla tabeller och siffror. Vad man kan redovisa och göra avdrag för när man är på tjänsteresa. Vi har därför samlat information dig som ofta är på språng i ditt arbete och som gärna vill ha koll på dina utlägg och din tid.

Vad är traktamente?

Traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivare kan ge anställda som kompensation för ökade levnadsomkostnader i samband med en tjänsteresa eller vid tillfälligt arbete på annan ort. Detta eftersom de anställda förväntas ha högre omkostnader för exempelvis mat och dryck när de är på resande fot, jämfört när de är hemma.

Vilka regler gäller för traktamente?

Skatteverket bestämmer varje år en schablonmässig ersättningsnivå som arbetsgivaren kan betala ut, skattefritt, till de anställda när de reser så länge tjänsteresan har gått till en plats som ligger mer än fem mil från den anställdes hem, och arbete. Det ska dessutom vara förenat med en övernattning.

Om kraven ovan uppfylls, bestäms det skattefria traktamentet utifrån följande ekvation:

Traktamente = [Schablonersättning för antalet dagar på resa] – [måltidsavdrag]