Tidrapportering och projektverktyg i ett

Din tid är värdefull. Utforska hur du kan effektivisera ditt arbete med QBIS Tid och Projekt så att du får mer tid över till annat. Ett system som innehåller funktioner som underlättar tidrapportering, projekthantering, automatiserar lön och fakturering kan spara mycket tid för konsulten, chefen och administratören. Upptäck QBIS och se själv hur ni kan spara mer tid.

Testa gratis i 14 dagar

Få en inloggning till QBIS med full funktionalitet av de produkter ni vill se mer av, helt kostnadsfritt i 14 dagar.

Testa nu

Med QBIS får du alltid

Fri Rådgivning

Med 10 års erfarenhet ger vi alltid kostnadsfri rådgivning om hur ni kan effektivisera er verksamhet

Support

Vi finns där för våra kunder och söker alltid att hjälpa till att hitta den bästa lösningen för er

Molnbaserat

Ha tillgång till systemet så att du kan jobba där det passar, när det passar

Nöjda kunder

Vi erbjuder alltid utbildning och support för att få våra kunder att känna sig trygga i våra tjänster

Spara tid med digital tidrapportering och projekthantering

Tidrapportering

Öka transparensen och spara tid. Anställda rapporterar, chefer attesterar och administratörer verifierar underlaget

Projekthantering

Realtidsuppdateringar med information om hur projektet går gör det enkelt att hålla koll på kostnads- och tidsbudget

Lönehantering

Attesteringsledet ökar chanserna att lönen blir korrekt. Med integrationen till lönesystemet automatiseras processen till tre enkla steg

Fakturering

Rapportera tid och material direkt på aktiviteter i projektet så inga fakturerbara timmar eller artiklar missas. Integrera faktureringssystemet och skapa fakturaunderlag i tre snabba steg

Tidrapporter

Få koll på vart tiden inom verksamheten tar vägen med fullständiga tidrapporter. Schemalägg utskick av rapporter och analysera närvaro, avvikelser och/eller debiterbar tid

Projektplanering

Förenkla planeringen av varje projekt genom att budgetera tid och kostnad på varje aktivitet. Allokera tid till varje projektmedlem och få en enkel överblick av planen i GANTT-vy

Tidrapportering som förenklar för hela verksamheten

Få koll och ta kontroll över att verksamheten spenderar sin tid rätt. Det handlar inte om att arbeta mer, utan om att arbeta mer effektivt för att nå de uppsatta målen. Slipp att jaga tidrapporter och ge större insyn till anställda över deras egna tidssaldon för att skapa effektivare arbetsflöden.

Insikt i verksamheten

Se hur anställda och avdelningar spenderar sin tid för att kunna ta beslut som gynnar verksamhetens effektivitet

Jämförelse av tid

Filtrera rapporter för att kunna hitta fallgropar där tiden springer iväg och arbetsprocesser kan optimeras

Smart attest av tid

Transparensen i att anställda rapporterar tid, chefer attesterar och administratörer verifierar tidsunderlaget ger en snabbare och mer korrekt process

QBIS Tidrapportering

Verktyg för ledaren som vill ha effektiv projekthantering

Skapa projektplaner snabbt med smidig tids- och kostnadsbudgetering, eller gå in mer på detalj vid större projekt. Oavsett storlek kan varje projektledare få större överblick av planen, hanteringen och uppföljningen av varje projekt med ett digitalt verktyg som stödjer alla typer av projekt.

Full koll på tid att fakturera

Missa inga fakturerbara timmar genom att låta projektmedlemmar rapportera sin tid direkt på aktiviteter i projektet

Kontroll över projekttid

Enkel budgetering och allokering av tid till projektmedlemmar ökar chanserna att projektet håller deadlines och att framtida projekt kan planeras bättre

Färdigt underlag för fakturering

Skapa fakturaunderlag direkt utifrån varje projekt enligt vald prismodell med registrerade material. Automatisera faktureringen med integration till fakturasystem

QBIS Projekthantering

Enkelt att byta till QBIS

Med rätt stöd behöver det inte vara ett stort projekt att implementera ett nytt system. Vi har många års erfarenhet och därför en välutvecklad plan för uppstart och kvalitetssäkring för alla våra kunder. Välkomstpaketet som bland annat innehåller viktig information, en strategi och en projektledare kommer lägga grunden för en smidig övergång, från ett system till vårt. Vi finns med er genom hela processen och guidar dig från start till mål:

Uppstartsmöte & Välkomstpaket

I samband med att ni blir kund hos oss bokar vi in ett uppstartsmöte, där vi sätter upp en plan för hur vi implementerar QBIS på bästa sätt. Därefter får ni vårt välkomstpaket som bland annat innehåller nödvändig kontaktinformation och en användarmanual som kan underlätta uppstarten.

Uppsättning & Utbildning

Vi startar er databas och anpassar den efter er verksamhet. Grundläggande information såsom anställda och löneaktiviteter läggs in, och vi förbereder för integrationer till löne- och ekonomisystem. När uppsättningen är färdig får ni utbildning i QBIS funktionalitet. Våra utbildningar skapas alltid efter varje verksamhet, så att ni får rätt kunskap för att skapa ett optimalt arbetsflöde.

Systemet är redo att användas

Nu är QBIS redo att börja användas! All information är på plats och ni har verktygen för att självständigt kunna arbeta i systemen. För att säkerställa att ni känner er trygga i systemet kommer vi att följa upp ett par veckor efter uppstarten.

Starta en testperiod av QBIS – kostnadsfritt

Få en inloggning till QBIS med full funktionalitet för tidregistrering av våra moduler helt kostnadsfritt, utan uppsägning eller köpkrav.