Digitalisera ditt arbete
och spara tid.

Spendera din tid rätt. Välj ett system som hjälper dig med flera delar av det administrativa arbetet: smidig tidrapportering, enkel projekthantering och automatiserar både lön- och faktureringsprocessen.

Våra produkter

QBIS Tid

Samla anställdas tid för en enklare löneprocess med integrerat lönesystem. Optimera arbetsrutiner och få bättre överblick av företagets resurser.

QBIS Projekt

Planera och följ upp projekt i realtid. Skapa och exportera faktureringsunderlag, analysera resultat gentemot spenderad tid och budget med detaljerade rapporter.

Funktioner som underlättar er administration

Förenkla delar av administrationen genom att digitalisera rutiner och automatisera återkommande arbete.

Tidrapportering

Rapportera arbetstid och avvikelser. Sätt upp scheman, anpassa löneaktiviteter såsom OB, flextid, komp, föräldraledighet och semester. Få överblick av all tid inom verksamheten för att identifiera vad som kan effektiviseras.

Projekthantering

Planera projekt med budgeterad kostnad, pris och resurser. Lägg till faser och milstolpar, få en bra överblick av projekten i GANTT-vyn. Följ projektens utfall i realtid och exportera faktureringsunderlag efter avslutat projekt.

Attestering

Hierarkiska behörigheter förenklar lön- och fakturering samt minskar felrapportering. Användare rapporterar sin tid och chefer attesterar innan administratörer ordnar med lön och fakturor.

Rapporter och analys

Detaljerade rapporter möjliggör bland annat analys av projektresultat, tidsavvikelser, intäkter och anställdas kapacitetsutnyttjande av tid. Filtrera rapporter över hela verksamheten, eller ned på individnivå.

Affärsprognos

Utvärdera pågående eller kommande projekt med affärsprognos. Filtrera projekten efter företagets avdelningar och se värdet av varje projekt i både timmar och kommande eller förväntade intäkter.

Automatiserad lön- och fakturahantering

Koppla ihop QBIS med ert affärssystem för lön- och fakturering så har ni färdigt underlag för import till ekonomisystemet.

Lär dig mer om hur du effektiviserar er verksamhet

QNOWLEDGE

I vår kunskapsportal Qnowledge kan du läsa mer om hur optimerade rutiner ökar företagets lönsamhet. Effektiviserade arbetsprocesser skapar rätt förutsättningar för tillväxt. Vi ger er tips, tricks och guider för hur man kan maximera sina resurser och få bästa resultat av sina insatser.

Slösa inte bort din tid – Spend your time right

Tid är en av de mest värdefulla resurserna ett företag har, och det är en färskvara som snabbt går förlorad. Vi lever i ett samhälle där människor rör sig i en mycket snabbare takt än tidigare. Vi är konstant på språng, vilket gör att det blivit en nödvändighet att kunna hantera flera saker samtidigt. Med teknikens framsteg är vi alltid uppkopplade och har när som helst tillgång till ett flöde av information som kommer från världens alla hörn. Tanken på att vi skulle förlora denna tillgången är för de flesta av oss, helt otänkbart. Spendera din tid rätt

Läs mer från Qnowledge

Fördelar med att digitalisera tidrapportering för lön

QBIS tidrapportering

5 tips för bättre tidrapportering

Hur väljer man rätt projektverktyg?

Minska stress med ett automatiserat tidrapporteringssystem

Minska stress på arbetsplatsen med automatiserade processer

Integrationer till lönesystem och faktureringssystem

Underlätta processen med lön och fakturering genom att automatisera rutinerna. All rapporterad arbetstid och avvikelser kan exporteras från enskilda tidkort och projekt, förberett inför importering i ert affärssystem.

Se hur QBIS kan hjälpa ert företag effektivisera er tid

Testa QBIS kostnadsfritt i 30 dagar, eller boka en demo med våra experter för att få en anpassad genomgång av hur QBIS kan optimeras för er verksamhet.