Ärendehantering online ger förbättrad kundservice och högre kundtillfredsställelse genom snabbare svarstider

QBIS Ärendehantering är ett webbaserat system för stöd- och servicebegäran som effektiviserar all support och ger dig full kontroll. Ärendehanteringssystemet är flexibelt och kan anpassas till alla tjänst- och supportorganisationer. Systemet ger effektiva flöden, mailkopplingar, smidig mobil App och en online-portal för ärenderegistrering.

TESTA GRATIS

Fördelar med QBIS Ärendehantering

  • Ta kontroll – över alla support- och serviceförfrågningar på ett centralt ställe.
  • Snabbare svarstider – Med ärendehanteringssystemet kan en supportorganisation reagera snabbare och effektivare på ärenden. En supportmedarbetare informeras omedelbart om nya support- och serviceförfrågningar.
  • Ökad effektivitet – genom att enkelt identifiera gemensamma supportfrågor och vidta förebyggande åtgärder. Byt från reaktiv brandbekämpning till proaktiv support.
  • Ökad kundnöjdhet – att alla ärenden hanteras enligt kundens förväntningar – eller överträffas.
  • Kostnadseffektivt – ärendehanteringssystemet gör er supportorganisation mer effektiv så att du kan utföra mer på samma tid med samma eller mindre resurser.

Ärendehanteringssystem för nöjdare kunder

Effektiv supporthantering

Ärendehanteringssystemet är flexibelt och kan anpassas till alla tjänst- och supportorganisationer. Systemet ger dig effektivare flöden, fullständig dokumentation, mailkopplingar, smidig mobil app och en online-portal för ärenderegistrering.

Bättre kundservice

De flesta ser möjligheter i att mäta vad man lägger tid på för att göra rätt saker. Det är en efterfrågad funktion både inom offentlig och privat sektor. Med QBIS ärendehantering finns alla möjligheter att se vad ni faktiskt gör idag, vad ni kan göra bättre imorgon.

QBIS Ärendehantering

Några av de populära funktionerna

Se alla supportärenden

Visa alla support- och serviceförfrågningar i en översiktlig listvy eller kalendervy. Se status på varje ärende. Välj att endast visa information som är relevant för ert supportteam. Du kan visa ärenden i dagsvy, veckovy eller månadsvy och se vilka support- och serviceförfrågningar som har tilldelats till vilka resurser.

QBIS Ärendehantering

Arbeta med appen

Med QBIS App för ärendehantering, för både iPhone och Android, kan du hantera dina serviceärenden med mobilen. Skapa ärenden, redigera och tilldela. Svara användare och stäng ärenden direkt när du är klar. Smart sökfunktion gör att du lätt hittar rätt.

google_play_icon  appstore_icon

QBIS Ärendehantering

Hantera flera supportgrupper och organisationer

Med QBIS Ärendehanteringssystem kan du hantera flera support- och servicegrupper effektivt.  Varje supportgrupp har skräddarsydd tillgång till sina specifika behov som exempelvis  kunder eller avtal.

Ärendehantering grupp

Delegera med ett klick

Delegation av support- och serviceförfrågningar förenklas och i stället för att lägga tid på att administrera ett ärende, kan tiden läggas på att faktiskt behandla det. Ärendehanteringssystemet är flexibelt och kan anpassas till alla tjänst- och supportorganisationer.

Delegrera ärendehantering

Prioritering och samordning

QBIS ärendehanteringssystem stödjer all administration av service och support i en organisation. All information om ett ärende samlas på ett ställe och blir åtkomlig för de delar av organisationen som behöver den. Det ger kontroll och möjligheter till prioritering, samordning och snabbare svarstider.

Ärendehantering analys

Hantera kontrakt och serviceavtal

Håll koll på din organisations upphandling av tjänster och specificera vilken Service Level Agreement varje kund har. QBIS Ärendehanteringssystem plockar automatiskt upp rätt SLA och ser till att alla uppgifter hanteras inom det förväntade tidsramarna.

Hantera kontrakt och serviceavtal

Fördela supportfrågor till avlägsna resurser

Även om er supportorganisation är utspridd och inte på kontoret kan du ändå distribuera nya önskemål och uppdrag. Supportmedarbetare kan följa upp och få påminnelser omedelbart via appen, SMS och e-post till deras mobiltelefoner.

App ärendehantering

Kundportal för självhjälp

I portalen loggar dina kunder in snabbt och enkelt för att registrera sitt ärende. I portalen sköts ärendet, kunden får svar och löser sitt problem.
Anpassa med din logotyp och efter era grafiska riktlinjer. Skapa mallar för olika ärenden, effektivisera arbetet och gör så att kunden känner igen sig i processerna.

Ärendehantering kundportal

Rapporter

QBIS Ärendehanteringssystem har ett brett urval av fördefinierade rapporter. Oavsett om du använder rapporter för internt bruk eller till dina slutkunder så finns en lämplig rapport för varje behov. Du kan skicka rapporter direkt från QBIS och generera dem i olika format, till exempel Excel eller PDF. Du kan också schemalägga dina rapporter som då automatiskt skickas till din supportorganisation eller till dina kunder.

Kraftfulla rapporter med QBIS

E-postintegration

Smart e-postintegration är möjligt att koppla på. Om ett ärende kommer in via e-post kopplar ärendehanteringssystemet automatiskt in det på rätt kund.

E-mail integration

Integration med QBIS CRM och QBIS Projekt

Om du har QBIS CRM kommer du att kunna dela kundinformation och avtal mellan QBIS Ärendehantering– och QBIS CRM-modulerna. Om du har QBIS Projekt, kan dina anställda enkelt rapportera arbetad tid på ärenden mot rätt kund.

Mycket mer

Detta var bara en del av de funktioner som finns i QBIS Ärendehanteringssytem.
Det finns en mängd smarta funktioner för att möta dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer.