Smart tidredovisning för redovisningsbyråer

QBIS Byråpartner  är ett verktyg för den moderna redovisningsbyrån som vill underlätta både sin och sina kunders tid- och resurshantering.

Genom fördelaktiga modeller kan du erbjuda dina kunder ett sätt att registrera och hantera all arbetad tid.  Tiden kan sedan enkelt bearbetas till löner eller fakturor genom integrationer till både lönesystem och faktureringssystem.

Du förenklar avsevärt dina kunders sätt att arbeta med tid och kan spara upp till 75 % av den tid du lägger på löneadministration.

Öka Byråns konkurrenskraft
SAMARBETA EFFEKTIVT MED DINA KUNDER

QBIS är framtidens verktyg för dig som vill utöka ert tjänsteerbjudande och öka era intäkter. Plattformen ger möjlighet till ett effektivt samarbete mellan revision- och redovisningbyråer och dess kunder. QBIS är gjort för att underlätta både Er egen och Era kunders tids- och resursadministration online.

Du kan enkelt fördela arbetet mellan dig och din kund enligt dennes önskemål. På så vis skräddarsys processerna samtidigt som ni arbetar i samma verktyg och delar exempelvis rapporter mellan er. Genom att erbjuda Era kunder QBIS så ökar ni dessutom Er service till era kunder och inte minst era egna intäktsmöjligheter

Delat arbete = Effektivt arbete

QBIS är till för att underlätta anställdas tid-, projekt- och resursadministration online.
Som redovisningsbyrå kan du enkelt fördela arbetet mellan dig och dina kunder enligt dina önskemål. På så vis skräddarsys processerna samtidigt som ni arbetar i samma verktyg och delar exempelvis rapporter och underlag mellan er i molnet.

Vi berättar gärna mer!

Med QBIS Tid får du:

  • Frihet att sköta allt underlag för lönen var och när du vill. 
  • Direktkoppling till alla ledande lön- och bokföringssystem.
  • Ett funktionellt och användarvänligt tidssystem via webb och app
  • Automatiska backuper och versionsuppdateringar. Kundens uppgifter är alltid i säkert förvar hos QBIS
  • En rörlig betalningsmodell som gör att du enkelt kan ta betalt för det antal personer du betalar ut lön till den aktuella månaden.

Förenkla och effektivisera lönehanteringen

QBIS Tid är till för att förenkla och effektivisera lönehanteringen. I takt med att dina kunders behov ändras finns det möjlighet att välja till fler funktioner som gör vardagen enklare. Exempel på detta är schemaläggning eller tidsrapportering mot kollektivavtal vilket säkerställer att rätt löneart alltid används vid olika typer av tidsrapportering.

Utläggsrapportering, traktamente och reseräkning är standard i QBIS tid precis som funktioner för semesterplanering.

QBIS visas på laptop, dator, surfplatta och smartphone

Säkert

Våra servrar finns djupt nere i urberget där det sker flerstegsbackuper flera gånger per dag. Vi fokuserar på säkerhet, så att du kan fokusera på din verksamhet.

Alltid tillgängligt

Du når QBIS från kontoret, bilen, tåget eller taxin. Du har tillgång till QBIS överallt där det finns internet, med din dator, surfplatta eller smartphone.

Kostnadseffektivt

QBIS Tid är ett kostnadseffektivt system för både stora och små företag. Ni betalar ett lågt pris per användare och betalar aldrig för fler personer än ni använder.

Ingen egen installation

Eftersom QBIS är molnbaserat krävs inga investeringar i hårdvara eller installationer av program på datorer. På så vis finns det inga kostnader för implementering.

Enkelt i molnet

Då QBIS erbjuds som en säker tjänst över internet sköter vi allt det tekniska. En molntjänst som ger ett enkelt, problemfritt sätt att arbeta.

Alltid uppdaterat

Vi utvecklar ständigt nya funktioner i QBIS. Eftersom QBIS är helt molnbaserat får du alla uppdateringar direkt och slipper uppgradera till nya versioner.