Change Log

QBIS blir ständigt bättre. Vi lyssnar på önskemål från våra kunder och vårt hängivna team ser till att QBIS utvecklas för att bli det bästa systemet på marknaden.

Här listar vi alla uppdateringar vi gör i QBIS.

Mars uppdatering 2020

Nytt / Förbättringar

Tidmodulen

 • Förbättrat användargränssnitt för uppsättning av PAXML löneintegrationer
  Gränssnittet har gjorts om så det bara finns en dropdown för att antingen välja en fördefinierad lönekod eller skapa en egen i stället för tre olika fält
  Detta för att underlätta för administratören att hantera lönekoder i uppsättningen av löneintegrationen och för att förbättra prestandan på sidan.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

 • Åtgärde ett prestandaproblem när du godkände ledigheter för längre perioder där operationen ibland kunde misslyckas på grund av timeout

Projektmodulen

 • Åtgärde ett problem med Fortnox leverantörs -fakturainimport där redan importerade materialrader importerades igen
 • Åtgärde ett problem med Fortnox leverantörs -fakturaimport där fel text på importerade material kunde uppstå.
 • Fixade ett problem som uppstår vid redigering av ett projekt i QBIS 2 som tidigare hanterades i QBIS 1-projekt där projektets GL-kod försvinner när du sparar
 • Fixade ett problem med Projekt -artikelsidan där sidan i vissa fall var blank utan innehåll.

Föregående uppdateringar

Februari uppdatering 2020

Februari uppdatering 2020

Nya / Förbättringar

Tidmodulen

 • På tidkortet är totalen för arbetstid, avvikelser och projektaktivitet nu synliga när området kollapsas så att en enkel översikt kan visas av tidkortet.

Projektmodulen

 • Lagt till en inställning som styr hur kategorier visas i Excel-exporten av projektrapporten Projektresultatrapport. Det är nu möjligt att exportera projektkategorier till en kolumn kombinerad eller i flera kolumner för varje projektkategori.

Ärendehanteringsmodulen

 • Lagt till möjligheten att massändra ärenden direkt på Ärende -sidan. Det är nu möjligt att radera, ställa in grupp eller tilldela ärenden för flera ärenden på en gång.

Globalt

 • Vi har gjort förbättringar på ett antal punkter för att höja prestandan generellt i QBIS.

Åtgärdade buggar

Globalt

 • Verktygstips utan beskrivningar eller med icke informativa beskrivningar visades på olika platser felaktigt.

Projektmodulen

 • Avslutsdatum för projekt registrerades inte när ett projekts status ändrades till Avslutat.
 • Ett problem med leverantörsfakturasynkroniseraren för Fortnox kunde ibland missa vissa poster.

Januari uppdatering 2020

Januari uppdatering 2020

Nya / Förbättringar

Projektmodulen

 • Ändring av projektöversikts -widgeten projektassistenten att inte automatiskt analysera projekt för att översikten ska laddas snabbare.

Globalt

 • Vi har gjort förbättringar på ett antal punkter för att höja prestandan generellt i QBIS.

Åtgärdade buggar

Tidsmodul

 • Åtgärdat problem som uppstod med automatisk uppdatering av utlandstraktamenten från skatteverket.
 • Åtgärdat problem med att Tid -widgeten på sidan Tidöversikt in uppdaterades när användare ändrades så att samma information visades.
 • Åtgärdat ett problem som ibland orsakade att Hogia exporten kunde crasha vid exportering.

Projektmodulen

 • Åtgärdat grafiska fel på sidan Godkänn fakturor

Arkiverade uppdateringar