Ett API som ger dig full flexibilitet

QBIS Connect är en smart lösning som, precis som det låter, kopplar samman QBIS med omvärlden.

Med QBIS Connect kan du enkelt utbyta information mellan QBIS och andra affärssystem. Det är inte längre nödvändigt att manuellt uppdatera samma data i flera olika affärssystem, data kan synkroniseras i realtid, utan att du behöver göra något. Kort sagt – Connect hjälper dig få ännu mer ut av QBIS.

QBIS Connect API

Maximera värdet på din data

Allt eftersom organisationer växer, utvidgar de sina intranät, uppdaterar sina interna affärssystem och stöter därigenom på de välkända problemen med systemintegration. I centrum för denna verksamhet finns en gemensam uppsättning av viktig information. QBIS Connect med XML-teknik kan maximera värdet av denna information.

QBIS Connect är ditt API

Genom att använda QBIS Connect kommer du att kunna koppla ihop QBIS med andra affärssystem och affärsprocesser i din organisation. Du kommer att kunna dela data mellan dina system och därigenom minska den administration och möda som krävs för att upprätthålla flera olika system.

Hämta ut information från QBIS i vilket format du vill. Om informationen finns i QBIS, kan du hämta ut den.

Med QBIS Connect kan du schemalägga rapporter och synkronisering att ske automatiskt närhelst du vill.

Fördelar

  • Centralisera systemadministrationen
  • Undanröj underhåll av flera system
  • Öka företagets effektivitet
  • Öka dataprecisionen
  • Analysera dina data på det sätt du vill
  • Automatisering av rapporter
  • Bygg på specifika funktioner till QBIS
QBIS Connect API

Så fungerar QBIS Connect

Använd QBIS Connect till detta:

Rapporter

Göra egna rapporter – om ni har behov av rapporter specifika för er verksamhet.

Visa information

Visa status i exempelvis era projekt direkt på ert intranät eller lista era anställdas kontaktuppgifter där för att slippa administration på två ställen.

Koppla formulär

Har ni exempelvis en hemsida med kontaktformulär skulle ni kunna spara dessa uppgifter automatiskt direkt i QBIS CRM som en potentiell kund.

Koppla samman system

För över information från QBIS till ert affärs- eller faktureringssystem i realtid.

Appar

QBIS Appar – arbeta med QBIS direkt från mobilen. Med QBIS Connect gör du det på ett säkert sätt.

Digital stämpelklocka

QBIS Stämpelklocka – stämpla in och ut med en touch screen och skjut in datan i QBIS.

QBIS Connect API

Koppla samman delarna i din verksamhet med QBIS Connect

Genom att se över informationsutbytet mellan olika system minskar dubbelarbetet avsevärt, du sparar tid och pengar och inte minst – du får en hög kvalitet på din data.

BOKA DEMO

QBIS Connect – FAQ

Är QBIS Connect säkert?

Ja. För att kunna använda QBIS Connect måste du ha systemadministratörsrättigheter för ditt QBIS-konto. All information skickas och tas emot över HTTPS i krypterat format. Din systemadministratör kan även slå på och av funktionen inuti QBIS och dessutom begränsa dataöverföringen till specifika IP-adresser.

Hur kan vi få tillgång till QBIS med hjälp av QBIS Connect?

Om du är en befintlig QBIS-kund kan du beställa QBIS Connect via kontaktformuläret på denna webbplats eller alternativt skicka ett e-post till info@qbis.se Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den och anhålla om att få tjänsten påslagen. Om du är en ny kund kan du välja QBIS Connect tillsammans med övriga QBIS-moduler du vill ha på orderformuläret på denna webbplats.

Nu när jag har beställt QBIS Connect, hur kan jag hämta ut data från QBIS?

När du har registrerat dig för att använda QBIS Connect kommer det att finnas online-dokumentation tillgänglig inuti modulen. Denna beskriver hur du kommunicerar med gränssnittet. Om du inte har de tekniska resurserna i din organisation för att kunna använda tjänsten kan du kontakta vår helpdesk för att få hjälp.

Vad är XML som QBIS Connect är byggt på?

XML – eXtensible Markup Language – är en öppen standard för att strukturera data. XML utvecklas och underhålls av World Wide Web Consortium (w3c) och stöds av de flesta webbläsare. XML är webbens språk.

Om jag skapar anställda, projekt eller kunder i QBIS, kan jag då få denna information att automatiskt uppdateras i vårt ekonomisystem?

Ja.  En av de största fördelarna med XML-tjänster är möjligheten att dela data mellan olika system.