FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring QBIS och GDPR.

Vad gör QBIS inom området för GDPR?

Vi har utsett ett dataskyddsombud på QBIS och har upprättat ett biträdesavtal med befintliga underleverantörer. Vi har även sett över säkerheten för våra tjänster och planerar även att skaffa SSL-certifikat till alla våra webbplatser. Utöver det tillämpar vi lämplig säkerhet för våra tjänster och följer dataskyddsförordningens rekommendationer och riktlinjer. Vi har också lagt stor vikt vid privacy by design – personuppgiftsminimering. Det är en av de grundläggande principerna inom integritetsskydd och betyder att vi inte samlar in mer information än vad som är nödvändigt för det aktuella syftet och tjänsten. Gällande våra produkter och tjänster, är de under ständig utveckling för att vara anpassade efter gällande lagstiftningar.

Hur påverkas jag som kund till QBIS?

Alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter omfattas av den nya dataskyddsförordningen, och man är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvarige bestämmer hur och till vad personuppgifterna ska användas. Ett personuppgiftsbiträde behandlar istället personuppgifterna för den ansvariges räkning.

Som kund till oss på QBIS är ditt företag personuppgiftsansvarig, och QBIS är personuppgiftsbiträde. Dessa roller förtydligas mer utförligt i våra villkor. I övrigt kommer tjänsten QBIS fungera som vanligt och ni som kund påverkas inte alls av några förändringar som vi gör, men vi rekommenderar er att se över er egen hantering av personuppgifter så att även ert företag uppfyller kraven när lagen börjar gälla.

Hur påverkas jag som Byråpartner?

Vi levererar samma villkor till alla kunder, oavsett om du är företagskund eller byråpartner. Vi på QBIS kommer att agera underbiträde i båda fallen. Den enda skillnaden är att ni som byråpartner blir underbiträde till era egna företagskunder, och kan då tillämpa samma villkor som vi på QBIS.

Vad kommer QBIS att bygga för funktionalitet för att underlätta för mig som kund i samband med GDPR?

QBIS har redan idag många rapporter som kan hjälpa våra kunder i sitt arbete med GDPR. Vi kommer även att införa en skräddarsydd GDPR-rapport för att förenkla detta arbete, samt införa funktionalitet för automatisk anonymisering.

Kommer QBIS tillhandahålla personuppgiftsbiträdesavtal?

Ja. Vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra leverantörer, samt uppdaterat våra villkor gällande behandling av personuppgifter. Dessa villkor förtydligar kundens roll och ansvar som personuppgiftsansvarig, samt QBIS ansvar som personuppgiftsbiträde i sin roll som systemleverantör. Villkoren finns att hämta här.

Vilket ansvar tar QBIS?

Det är den personuppgiftsansvarige som har ansvaret för att sätta upp riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras. Det betyder att våra kunder själva ansvarar för de personuppgifter som de lägger in i QBIS. Vi ansvarar däremot helt för att vi ska efterfölja dataskyddsförordningens riktlinjer som startar den 25 maj 2018.

Kommer QBIS uppfylla kraven för GDPR när lagen träder i kraft?

Ja! När lagen träder i kraft den 25 maj 2018 kommer vi att uppfylla de nya lagkraven.

→ Läs mer: Vad är GDPR?