QBIS Partner
– den smarta lösningen
för långsiktig utveckling

Framtiden ligger i digitalisering och automatisering av administrativt arbete. Teknologin fortsätter att utvecklas och att fortsätta arbeta enligt gamla mönster kommer inte att hålla. QBIS tidrapportering- och projekthanteringssystem är ledande på marknaden idag. Med målet att alltid ha moderna och lätthanterliga system förenklar QBIS vardagen för företag som vill göra mer på mindre tid. Att alltid ligga i framkant och idag utveckla vad som är standard imorgon är en självklarhet. Som partner är vi lika engagerade i att skapa goda relationer med likasinnade – som vill göra morgondagens jobb, redan idag. 

Ta steget mot bättre lönsamhetsutveckling

Ett av de vanligaste misstagen som görs när man vill att byrån ska växa, är att man direkt anställer fler konsulter. Vi menar att detta är ett omvänt tillvägagångssätt som snarare riskerar tillväxten, än att öka den.
QBIS arbetar med att digitalisera och automatisera arbetsprocesser. Vi erbjuder tid- och projektsystem som minskar felrapportering och kan ta bort byråns beroendeställning till enskilda konsulter. Genom att standardisera arbetssättet kan alla konsulter hantera alla kunder, vilket gör att en annan kan utföra arbetet om ordinarie konsult är frånvarande. En automatiserad arbetsprocess som minskar administrativt arbete, frigör också mer tid som då kan läggas på att utveckla verksamheten och öka lönsamheten.

Öka lönsamheten utan att göra större ekonomiska investeringar

Som samarbetspartners vill vi att det ska gå bra. Riktigt bra. För att leverera de bästa tjänsterna inom lön och arbeta på ett optimalt sätt, behöver byrån engagera sig i sin egen tillväxt. Engagemang är även det enda som QBIS Partnerprogram kräver. Med en taktiskt utformad strategi som tillåter momentum kan byrån och QBIS växa tillsammans. Engagemang, disciplin och medvetna beslut ökar tillväxten.

UTAN QBIS

Begränsade möjligheter till vidareutveckling eftersom man satsar på fler anställda och hoppas på ökade intäkter.

MED QBIS

Effektivisera verksamheten och arbetsprocesserna innan fler konsulter anställs för att få högre kvalitet i tillväxten.

Ökad vinst per konsult

En lönekonsult på en medelstor redovisningbyrå i Sverige har en genomsnittlig månatlig vinst om
15 000 kr, baserat på medellönen och overheadkostnaderna för yrkesgruppen.

Med vår strategi och ett optimerat arbetssätt kan den månatliga vinsten för varje lönekonsult öka till 31 800kr. Samtidigt som kvaliteten förbättras för varje enskild kund kan man även hantera fler kunder inom samma tidsram.

Få fler kunder

Generellt sett arbetar en lönekonsult med 25 existerande slutkunder under en månad. Tid till att utföra tjänster som ger mervärde för kunden, ökad vinst till byrån eller till att bearbeta nya kunder, finns sällan.

Tid som blir över efter varje enskild process kan läggas på nykundsbearbetning och därmed ökar antalet kunder till 32 st per lönekonsult. Det blir också mer tid över till att utföra mertjänster för befintliga kunder.

Mer intäkt per månad

Med ett fast pris om 200 kr per lönebesked och en beräkning där varje kund i snitt har 12 anställda landar intäkten för varje lönekonsult på 60 000 kr i månaden.

När antalet kunder ökar kommer även den månatliga intäkten per kundkonto att öka, för alla lönekonsulter. Räknat på 12 anställda hos kunden kan lönekonsulten istället öka de månatliga intäkterna till 76 800 kr.

Gå med högre årlig vinst

Tillsammans kommer detta att innebära en årlig vinst om ca. 180 000 kr per lönekonsult.

En helhetsökning per varje lönekonsult kommer också innebära att den årliga vinsten för byrån ökar till 381 600 kr.

Samma antal konsulter

Utan QBIS har man begränsade möjligheter till vidareutveckling eftersom man satsar på fler anställda och hoppas på ökade intäkter. Effektivisera verksamheten och arbetsprocesserna innan fler konsulter anställs för att få högre kvalitet i tillväxten.

+212% ökade intäkter

En lönekonsult på en medelstor redovisningbyrå i Sverige har en genomsnittlig månatlig vinst om 15 000 kr, baserat på medellönen och overheadkostnaderna för yrkesgruppen. Med vår strategi och ett optimerat arbetssätt kan den månatliga vinsten för varje lönekonsult öka. Samtidigt som kvaliteten förbättras för varje enskild kund kan man även hantera fler kunder inom samma tidsram.

Kraftigt ökat antal kunder

Generellt sett arbetar en lönekonsult med 25 existerande slutkunder under en månad. Tid till att utföra tjänster som ger mervärde för kunden, ökad vinst till byrån eller till att bearbeta nya kunder, finns sällan. Tid som blir över efter varje enskild process kan läggas på nykundsbearbetning och därmed ökar antalet kunder per lönekonsult. Det blir också mer tid över till att utföra mertjänster för befintliga kunder.

+2 016 000 kr lönsamhet per år

Utan QBIS innebär detta en årlig vinst om ca. 180 000 kr per lönekonsult. Med QBIS kommer helhetsökningen per varje lönekonsult också innebära att den årliga vinsten för byrån ökar till 381 600 kr. Har man tio lönekonsulter innebär detta en ökad lönsamhet om mer än 2 miljoner per år.

Våra Partnerprogram

Byråpartner

Rekommendationspartner

Reseller Partner

Systempartner

Vi valde QBIS som partner

”QBIS svarar upp mot våra kunders viktigaste behov. Det hanterar tid både till lönesystemet och till ekonomisystemet (fakturering), samt avvikelserapportering och projektrapportering. Hela systemet upplevs som tekniskt modernt och väl anpassat för mobil.”

Grant ThorntonPeter Stenberg, Ansvarig för Grant Thorntons digitala kundportal

"Vi har ett nära samarbete med QBIS sedan ett och ett halvt år tillbaka och hörs nästintill dagligen. Med ett stort engagemang har dom tagit ett helhetsgrepp kring uppdraget och visar en stor förståelse för våra- och våra kunders behov. Samarbetet med QBIS känns naturligt eftersom vi båda vill effektivisera och optimera, både vår egen verksamhet men framför allt för våra kunder"

BDOMarie Jernkrok, Head of Payroll

”Samarbetet med QBIS grundar sig i att kunna ge våra kunder en helhetslösning som många av våra gemensamma kunder har behov av. Vi kan med vår tyngd inom HR-lösningar komplettera erbjudandet med QBIS styrka inom Tid & Projekthantering.”

HogiaRoger Persson, Försäljningschef på Hogia Handel

"Vårt samarbete började med en gemensam idé om att hjälpa byråer att effektivisera sina processer, för att långsiktigt öka sin lönsamhet. Att QBIS tid och Crona Lön kompletterar varandra ypperligt som arbetsverktyg visste vi redan från våra gemensamma kunders positiva respons"

DataVara / Crona LönAnneli Järkeborn, Försäljnings- och affärsutvecklingschef

”Vi fick en demo av QBIS och jag kände direkt att systemet var lätthanterligt, och att det därför skulle passa en stor målgrupp. Systemet känns modernt och fräscht, så det passar alla sorters människor. Användarvänligheten gör det enkelt för anställda att rapportera och för chefer och administratörer att attestera tid”

XBASEÅsa Ronnefalk, Auktoriserad lönekonsult och kvalitetsansvarig

”Kärnan hos Wint handlar om att frigöra tid för våra kunder genom att göra ekonomiadministrationen digital och automatiserad. Integrationen med QBIS är ett viktigt led i utvecklingen av vår tjänst, då vi också kan erbjuda ett smartare sätt att planera sin tid. Att all data sedan överförs sömlöst från QBIS och automatiskt blir till bokföring är kronan på verket!”

WintUlrika Ahl, Marknads- och försäljningschef

”Vi har ett mycket givande och härligt samarbete med QBIS. Systemet svarar på våra och kundernas behov – användarvänligt, modernt och fantastisk support. QBIS är lyhörda och intresserade av vår verksamhet och vår vardag med kunderna och deras partnerprogram resulterar i att vi tillsammans utvecklar plattformen.”

PayRule ABMicaela Olsson, Founder

Syftet med våra partnerprogram är att skapa en anpassad lösning, för varje typ av partner, som gör att vi kan nå bättre resultat mer effektivt. Där vi tillsammans jobbar för att göra det enkelt för oss själva, bygga starkare relationer till våra kunder och samtidigt skapa ett mervärde för dem som gör att de känner trygghet. När fler av era kunder använder QBIS når de en ny nivå av effektivitet som leder till högre lönsamhet – både för er och för dem.

Ellinor Collin

Partner Channel Manager

Ellinor Collin Senior Key Account Manager at QBIS

Vad innebär det att vara QBIS Partner? Kontakta oss så pratar vi om det.

*Genom att klicka på "skicka" godkänner jag att mina uppgifter lagras och används för att bli kontaktad av QBIS.