Elektronisk personalliggare för byggbranschen

QBIS Personalliggare för byggverksamheter är helt anpassad efter branschen och kan både hantera medarbetare och underentreprenörer. Det är enkelt att registrera sin närvaro på arbetsplatsen, helt i enlighet med Skatteverkets regler.

Enkel och snabb registrering direkt med mobilen.
Digital personalliggare, utan kortläsare eller ID06-kort.
Koppling till tidrapportering mot lön och fakturering.

Hanterar medarbetare och underentreprenörer.
Smidig export av information vid kontroll av Skatteverket.
Möjlighet till flera arbetsplats ID:n.

Krav på elektronisk personalliggare för byggarbetsplatser

Sedan den 1 juni 2016 är det obligatoriskt för byggarbetsplatser att ha personalliggare, där personer som är verksamma på platsen såsom byggarbetare och underentreprenörer är skyldiga att registrera sig i. Lagen innebär även att Skatteverket har rätt att besöka arbetsplatsen och kontrollera att personer som befinner sig på platsen har registrerat sig i liggaren.

QBIS Projekt med personalliggare

Inom byggbranschen är kraven för personalliggare mer skärpta. QBIS Projekt-modul tillhandahåller en komplett elektronisk liggare för byggarbetsplatser som är helt överensstämmande med skatteverkets regelverk, där både byggarbetare och underentreprenörer kan registrera sig. Den innehåller byggarbetsplatsens ID nummer, det verksamma företagets namn, organisationsnummer, verksamma personers namn och personnummer (eller motsvarande) samt när arbetet påbörjats och avslutats.

QBIS Projekt gör det även möjligt att sköta allt från tidrapportering mot både mot lön och fakturering, semesterplanering, utlägg till planering och uppföljning av projekt – vilket gör det till en helhetslösning.

Flera arbetsplats ID:n

QBIS projektmodul möjliggör för flera olika arbetsplats ID:n för byggverksamheter. Genom att stämpla in och ut inom olika projekt i QBIS, registreras tid och byggarbetsplatsens ID smidigt direkt i personalliggaren.

Enkel registrering i mobilen

Medarbetare och underentreprenörer kan enkelt stämpla in och ut på arbetsplatsen direkt med mobilen, all kom- och gåtid registreras automatiskt i liggaren för ett smidigt flöde och administration.

Underlag för Skatteverket

I QBIS kan man enkelt generera en XML fil som underlag för skatteverkets kontroller. Det är även möjligt att ta fram liggaren i en mer läsvänlig rapportform och exportera till PDF eller Excel-format.

 Löneintegration för bygg

Behöver ni ett verktyg för löneberedning? Då kan vi rekommendera Hogia Bygglön som är specifikt anpassad för byggbranschen och alla delbranscher inom byggverksamheter. QBIS och Hogia har tillsammans skapat en smidig helhetslösning för enkel tidrapportering, projekthantering och lönehantering, så du får ett bra flöde. Läs mer om Hogia ByggLön.

Hogia logo

QBIS Integrationer för lönehantering

QBIS samarbetar med de flesta stora löneprogram på marknaden, vilket gör att du kan kombinera det bästa tidrapporteringssystemet och ekonomisystemet.

Se hur QBIS kan hjälpa ert företag

Boka en demo, eller testa QBIS Projekt kostnadsfritt i 30 dagar.
Be din kontaktperson att gå igenom personalliggaren med dig under demon.