Projekthantering med QBIS Projekt

Använd ett system för projekthantering som hanterar allt från projektplanering till fakturering och projektuppföljning. Lägg upp en enkel projektplan med budget mot tid, resurser, kostnader och pris. Skapa faktureringsunderlag direkt från projektet med tid och material inkluderat, och exportera det till faktureringssystemet. Följ upp projekt i realtid med tids- och riskanalys och utvärdera resultaten mot planlagd budget. Få full kontroll för att leverera framgångsrika projekt.

Projekthantering för alla typer av projekt

Enkel projektplanering

Lägg upp en enkel projektplan inför projektet med aktiviteter som kopplas till respektive projektmedlem och budgeterad tid och kostnad. Se projektplanen

Uppföljning i realtid av projektrisker

Hantera risker innan de sker med projektriskbedömning i realtid. Löpande rapportering av tid och material ger insikten som behövs för att säkerställa framgångsrik projekthantering

Analys av projektresultat

Detaljrika rapporter över projektresultaten hjälper projektledare att i framtiden skapa mer hållbara och effektiva projekt som både kvalitets- och leveranssäkrar varje projekt

Fler fakturerbara timmar

Förutom att tidrapportering säkerställer att inga fakturerbara timmar missas gör effektiviteten av projekttidrapportering att administrativa processer går snabbare och frigör mer tid till att arbeta med debiterbara projekt

Spåra vart tiden tar vägen

Digital tidrapportering möjliggör att ni kan spåra vart projekttiden tar vägen. Se vem som arbetar med vad, när och hur länge genom att titta på rapporter över såväl aktiviteter som projekten i helhet

Översikt med projektdashboard

Få koll på alla projekt. I dashboarden visas kommande och avslutade projekt, men även pågående projekt och status på hur de ligger till enligt plan, budget och beläggningsgrad på anställda eller avdelningar

Funktioner ni får med QBIS Projekt

Planering

Enkel projektplanering
Planera projekten med inställda pris- och kostnadsmodeller
Resursplanering
Effektiv planering med projektmallar
Budgetering på projektaktiviteter och medlemmar

Uppföljning och kontroll

Översikt med projektdashboard
Varningsnotiser för budget och deadlines
Automatiskt skickade projektstatusrapporter
Realtidsuppföljning i GANTT-vy
Kontroll med spårning tid- och materialregistrering
Automatisk uppföljning och påminnelser för projektmedlemmar
Barometer över medlemmars fakturerbara tid
Prognoser över projekt- och affärsintäkter

Projekthantering med koll och kontroll

Ge kunden insikt i projektet

En samlad rapport över rapporterad tid och material i projektet ger insikt, vilket ökar effektiviteten i projekthanteringen. Kunden kan med rapporter över projektets tidsåtgång och priser känna sig trygg i att faktureras för korrekt arbete samtidigt som projektledaren säkerställer att varje debiterbar timme faktureras. Projekthantering med transparens kan hjälpa till att skapa nöjdare kunder, medarbetare och projektledare

Lär er mer med QBIS rapport

Säkerställ leveransen av framgångsrika projekt genom att analysera tidigare projektresultat. Hitta fallgropar som gör att projekten inte håller deadline eller spräcker budget. En Power-BI-rapport som visualiserar projektresultaten underlättar identifieringen av förbättringsområden för ökad lönsamhet, bättre effektivitet och framtida planering av budget.

Tillvalsprodukter

Komplettera tidrapporteringssystemet med tillval som behövs för er verksamhet

Stämpelklocka

Med QBIS stämpelklocka kan medarbetare enkelt registrera kom- och gåtid direkt på plats med hjälp av en pinkod. Stämpelklockan är direkt kopplad till QBIS Tid, alla registrerade tider lagras och kan användas för rapporterings- och löneunderlag. Det går även att se vilka som befinner sig på arbetsplatsen i realtid, en viktig funktion ur en säkerhetssynpunkt.

Koppla samman alla era system med Connect API

Connect API

API är en smart lösning för att koppla samman QBIS med andra affärssystem. Genom att centralisera administrationen av system finns det möjlighet att minska tvånget till underhåll av flera system och öka chanserna till att effektivisera arbetsprocesser. Med Connect API kan QBIS anslutas tillsammans med lönesystem, CRM-system, ekonomisystem, inhouse-system, intranät m.m.

Stöd för byggbranschen, restaurangbranschen och serviceyrken med personalliggare

Personalliggare

Med QBIS elektroniska personalliggare behövs varken kortläsare eller ID06-kort. Arbetsplatsens ID, företagsnamn, organisationsnummer och data för påbörjat/avslutat arbete registreras direkt i systemet. Som användare checkar man enkelt in och ut direkt i mobilen, på datorn eller i surfplattan.

White label system för tidrapportering och projekthantering

White Label

Öka chanserna till merförsäljning och addera möjligheten att stärka relationen till kunderna. White Label ger QBIS ett nytt utseende med ert företags färger och logotyp, men behåller modulernas fulla funktionalitet. Genom att förmedla systemet med ert varumärke skapas förutsättningarna för att bygga starkare kundrelationer och samarbeten.

Supportavtal ger obegränsat stöd i ärenden, alla helgfria vardagar

Supportavtal

Med vårt supportavtal får ni tillgång till ett obegränsat antal support-ärenden, alla helgfria dagar. Något som kan ge en stor trygghet när ni börjar använda er av QBIS. Kostnaden är 20% av er månatliga kostnad, och ger er support under hela avtalsperioden.

Priser för QBIS Tid och Projekt

300-500 st

fr 95 kr

per användare/månad

150-299 st

fr 110 kr

per användare/månad

50-149 st

fr 121 kr

per användare/månad

1-49 st

fr 137 kr

per användare/månad

mer än 500 st

-

Begär offert

*Priserna avser månadskostnad per licens för QBIS Tid, kostnad för implementering och utbildning tillkommer.

Testa QBIS gratis i 14 dagar

Få en inloggning till QBIS med full funktionalitet av både tidrapportering och projekthantering helt kostnadsfritt, utan uppsägning eller köpkrav.

TESTA QBIS