Få QBIS under hela stödperioden utan bindningstid,
uppsägning- eller köpkrav

Vi vill hjälpa företag minska risken för att förlora stödet vid korttidsarbete. Med QBIS kan ni spåra tiden i verksamheten för att få underlag som bevisar hur anställda har arbetat under stödperioden.

Projekthantering med QBIS Projekt

Använd ett system för projekthantering som hanterar allt från projektplanering till fakturering och projektuppföljning. Lägg upp en enkel projektplan med budget mot tid, resurser, kostnader och pris. Skapa faktureringsunderlag direkt från projektet med tid och material inkluderat, och exportera det till faktureringssystemet. Följ upp projekt i realtid med tids- och riskanalys och utvärdera resultaten mot planlagd budget. Få full kontroll för att leverera framgångsrika projekt.

Ett projektverktyg för alla typer av projekt

 • Stödjer både interna och externa projekt
 • Möjlighet att ange både fast och löpande pris i samma projekt
 • Planera smidigt projekt med budget mot kostnader och resurser
 • Få överskådlig blick av ett projekt med GANTT chart vy
 • Analys i realtid av affärsprognos och projektrisker
 • Enkel rapportering av tid mot projekt och aktiviteter
 • Automatiserad faktureringsprocess med integrerat faktureringssystem
 • Flexibla och detaljerade rapporter för alla projekt

Tidrapportering och projektplanering

Tidregistrering och projektplanering går hand i hand. För att optimera arbetstiden och affärsresultaten får man alltid med QBIS Tid, med full funktionalitet, tillsammans med QBIS Projekt.

Tidrapportering

Ange och se när anställda arbetar inom projekt och aktiviteter. Möjliggör också löpande prismodeller inom projekt och aktiviteter samt analys av total projekttid gentemot anställda eller aktiviteter.

Aktivitetsöversikt

I anställdas tidkort finns en översikt som bland annat visar hur mycket tid som budgeterats på en aktivitet, när den förväntas vara färdig samt hur mycket av aktivitetstiden som allokerats till personen.

Attestering

Hierarkiska behörigheter förenklar lön- och fakturering samt minskar felrapportering. Användare rapporterar tid och material, chefer attesterar tidkort och kostnader, innan administratörer fakturerar.

Smart projekthantering med analys i realtid

Få en bättre överblick av framgångsfaktorerna i projekten. Se sammanställningar av rapporterad projekttid av anställda, få indikationer av framtida intäkter och kontrollera att projekten går som planerat.

Affärsprognos

Se hur mycket månadens pågående projekt är värda eller värdet på kommande projekt som ännu ej är påbörjade. Filtrera projekten mellan företagets avdelningar och välj att se värdet i timmar eller intäkter.

Projektassistent

Håll koll på om projekt ligger i fas med planeringen, eller om det riskerar att överskrida budget för tid och kostnad. Få information i realtid om ett projekt behöver uppmärksamhet, innan det krisar.

Högsta debitering

Som chef kan man med widget Debiterbar Tid se hur mycket av anställdas rapporterade projekttid som är debiterbar, vilka som tidrapporterar mest i teamet eller vilka som rapporterar minst.

Automatisera fakturering

Underlätta faktureringsprocessen genom att automatisera de mest tidskrävande momenten. Generera fakturaunderlag direkt från projekt med tid, utlägg och material inkluderat.

Skapa underlag för faktura

Som projektledare kan du skapa fakturaunderlag direkt från projektet. Med Fakturahanteraren attesterar du både projekttid och material, så att administratören enklare kan fakturera.

Integrera system för fakturering

Med ett integrerat faktureringssystem kan du exportera data från QBIS i rätt format inför import i fakturasystemet. Det sparar tid och minskar risker för fel i faktureringsprocessen.

Faktureringsöversikt

Få bättre koll med översikten i varje projekt som informerar om vad som planeras att debiteras, vad som är debiterbart, vad som har fakturerats och vad som återstår att fakturera.

Integrationer

Uppföljning av resultat med rapporter

Analysera framgångsfaktorerna och fallgroparna under projektets gång eller från resultaten av tidigare projekt. Med större insikt och detaljerad dokumentation ökar chanserna att leverera framgångsrika projekt.

Resultatanalys

Projektresultatanalys ger en informativ och visuell sammanställning av alla projekts resultat. Jämför resultat på detaljnivå gentemot kund, tid, kostnader eller intäkter för att få en tydlig bild av projektens resultat.

Riskbedömning

Följ projektens utveckling med en rapport som visar projektens status i RAG. På så sätt får du bättre överblick om projektet ligger i fas, eller i riskzonen för att överskriva budget eller dra ut på tiden.

Schemalägg rapporter

Schemalägg viktiga rapporter för att vara säker på att inte missa information om projekt. Välj rapport och när den ska skickas, så kommer ett e-mail med rapporten på angiven tidpunkt.

Tillvalsprodukter till QBIS Projekt

Optimera er projekthantering ytterliggare genom att lägga till kompletterande funktioner.

Stöd för byggbranschen, restaurangbranschen och serviceyrken med personalliggare

Personalliggare

QBIS elektroniska personalliggare registrerar arbetsplatsens ID, företagsnamn, organisationsnummer och data för påbörjat eller avslutat arbete direkt i systemet. Förutom att samla in rapporterad tid kan ni med QBIS Projekt också registrera arbetstiden mot upplagda projekt. Hantera också enkelt underentreprenörer, lön- och fakturering genom att koppla ihop systemen.

Koppla samman alla era system med Connect API

QBIS Connect API

API är en smart lösning för att koppla samman QBIS med andra affärssystem. Genom att centralisera administrationen av system finns det möjlighet att minska tvånget till underhåll av flera system och öka chanserna till att effektivisera arbetsprocesser. Med Connect API kan QBIS anslutas tillsammans med system för lön, CRM, ekonomi, intrannät m.m.

White label system för tidrapportering och projekthantering

White Label

Öka chanserna till merförsäljning och addera möjligheten att stärka relationen till kunderna. White Label ger QBIS ett nytt utseende med ert företags färger och logotyp, men behåller modulernas fulla funktionalitet. Genom att förmedla systemet med ert varumärke skapas förutsättningarna för att bygga starkare kundrelationer och samarbeten.

Supportavtal ger obegränsat stöd i ärenden, alla helgfria vardagar

QBIS Supportavtal

Känn tryggheten av fri support när ni börjar använda QBIS. Med ett supportavtal får ni fri support, alla helgfria vardagar. Utan maxgräns för antalet ärenden som får registreras inom avtalsperioden kan det ge en trygg känsla att QBIS Support alltid finns där. Kostnaden för ett Supportavtal är 20 % av er månatliga kostnad och ger er fri support under hela avtalsperioden.

Priser

I QBIS Projekt ingår alltid QBIS Tid. Alla priser visar månadskostnad per licens för båda modulerna.

1 - 49 st

fr 137

per användare/månad

50 - 149 st

fr 121

per användare/månad

150 - 299 st

fr 110

per användare/månad

300 - 500 st

fr 95

användare/månad

mer än 500 st

-

Begär offert

Funktioner som ingår i våra system för tidrapportering och projekthantering

 • Tidrapportering med avvikelsehantering (OB, sjukdom, flex, övertid, ledighet m.m.)
 • Ledighetsplanering med egen uppsättning av aktiviteter
 • Hantering av kvitton, utlägg, resor och traktamente
 • Attestering från chefer, projektledare och till administratörer
 • Tidrapportering mot schema eller projekt
 • Integrationer till majoriteten av de stora lön- och faktureringssystemen
 • Kundregister och projektmallar
 • Enkel projektplaneringsverktyg med möjlighet att ange faser, milstolpar och mål och se projekt i en GANTT-vy
 • Stöd för både interna och externa projekt
 • Flexibla prismodeller: fast pris eller löpande i samma eller olika projekt
 • Visuell översikt av upparbetad fakturering och affärsprognos
 • Verktyg för att se debiteringsgrad på individ-, avdelning- och företagsnivå
 • Tidrapportering med avvikelsehantering (OB, sjukdom, flex, övertid, ledighet m.m.)
 • Ledighetsplanering med egen uppsättning av aktiviteter
 • Hantering av kvitton, utlägg, resor och traktamente
 • Attestering från chefer, projektledare och till administratörer
 • Tidrapportering mot schema eller projekt
 • Integrationer till majoriteten av de stora lön- och faktureringssystemen
 • Kundregister och projektmallar
 • Rapporter över spenderad tid inom och utanför projekt
 • Schemaläggning av rapportutskick
 • Underlag för analys om projektresultat
 • Överskådlig vy av den egna eller anställdas planerade aktivitetstid
 • Projektriskbedömning i realtid under pågående projekt
 • Fakturahanteraren, verktyg som automatiserar framtagning av fakturaunderlag
 • Komplett elektronisk personalliggare för byggbranschen / Enklare personalliggare för servicebranschen
 • Enkel projektplaneringsverktyg med möjlighet att ange faser, milstolpar och mål och se projekt i en GANTT-vy
 • Stöd för både interna och externa projekt
 • Flexibla prismodeller: fast pris eller löpande i samma eller olika projekt
 • Visuell översikt av upparbetad fakturering och affärsprognos
 • Verktyg för att se debiteringsgrad på individ-, avdelning- och företagsnivå

Testa QBIS Tid & Projekt

 • QBIS Tid
 • QBIS Projekt (inkl. QBIS Tid)

*Jag godkänner att QBIS behandlar mina uppgifter genom att skicka in formuläret

× Klart! Ditt konto har skapats, ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter kommer att skickas till dig inom kort. Om du saknar ditt bekräftelsemail, vänligen kontakta oss på sales@qbis.se eller ring oss på 031-10 70 60
× Oväntat fel! Något oväntat hände när vi förberedde dina konton, vänligen försök igen senare.
× Server ej kontaktbar! Kunde ej ansluta till QBIS server. Kontrollera din internetanslutning eller försök igen senare.
× QBIS underhållsarbete! QBIS är för tillfället nedstängt pga planerat underhållsarbete. Kom tillbaka vid ett senare tillfälle och fyll i formuläret.