Projekthantering för framgångsrika projekt

Noggrann planering innebär inte nödvändigtvis att projektet kommer att gå enligt plan när arbetet drar igång, då är det snarare projekthantering som avgör. Hur händelser hanteras när projektet löper på är ofta det som avgör huruvida resultatet blir framgångsrikt eller inte. Ett projekt som håller sig inom ramen för budgeterad tidsåtgång och kostnader definierar vi som framgångsrikt. Det är även på den punkten som QBIS Projekt skiljer sig från andra projektverktyg.

Lös problemen med QBIS Project Management

Inga missade debiterbara timmar vid fakturering

Det är en fin gest för kundrelationen att ge bort fria arbetstimmar, men när det omedvetet görs på företagets bekostnad kan det skapa problem. Att kontinuerligt missa att fakturera arbetstimmar är inte en hållbar affärsmodell. QBIS erbjuder inte bara ett modernt och användarvänligt tidverktyg utan gör det enkelt för projektledare och ekonomimedarbetare att identifiera missade timmar som ska faktureras och felaktigt rapporterad tid

Håll projektplanen bättre

En av de största utmaningarna i projektarbete är att se till att arbetet går enligt plan. Även i den mest genomarbetade projektplanen finns det utrymme för misslyckande. Omotiverade medarbetare, missade deadlines och dålig kommunikation är vanliga orsaker till att projektet fallerar. QBIS ger projektledare en enkel lösning för varje projektmedlem att rapportera vilket ger projektledaren insikt i vad som görs, när och av vem. På så sätt förbättras möjligheterna att driva projektet framåt

Få projektuppdateringar i realtid

Kommunikation kräver både tid och ansträngning från alla inblandade oavsett projektets storlek. Se därför till att skapa effektiva kommunikationsflöden som minimerar tidsåtgången. QBIS ger proaktiva indikationer och uppdateringar i realtid baserat på teamets tidrapportering och uppdateringar om hur projektet löper på, så att varken risker eller möjligheter går obemärkt förbi

Större kontroll av kostnader, intäkter eller resultat

Projektledare som inte har möjlighet att följa upp vad som har gjorts, hur mycket arbete som lagts ned och kostnaderna för aktiviteterna som utförts löper stor risk att misslyckas med inkomstberäkningarna. Utan möjligheten att kontrollera både kostnader och intäkter i projekt finns det inget sätt att kontrollera projektresultaten. QBIS ger verktygen för projektledaren att ta tillbaka kontrollen och noggrant följa upp projekt i realtid för att inkomstgarantera och resultatsäkra projekt

Helhetsöversikt av samtliga projekt

Översikten av samtliga projekt inom verksamheten; planerade, pågående eller slutförda är viktigt för att hantera arbetsbelastning, skapa prognoser och beräkna intäkter. QBIS projekthantering ger en total projektöversikt av projektens aktuella status och framtida möjligheter. Tillsammans med filtrering genom avdelningar, projektledare och kunder ges en fullständig inblick i verksamhetens affärspotential

Översikt av upparbetade intäkter

Vetskap om vad som har gjorts men ännu inte fakturerats hjälper både bokföringen och kontrollering av företagets likviditet. Med rapporter i QBIS ges insikt i upparbetat projektresultat så att man kan hålla koll på icke-fakturerade intäkter och värdet av det arbete som redan har utförts. Översikten av rapporterad tid, budget, mål och kostnader underlättar målet att leverera framgångsrika projektresultat

Projekthantering för alla typer av projekt

De verktyg som finns på marknaden idag för projekthantering fokuserar mycket på planeringsfasen. Även om det är en mycket viktig fas för hela projektets utfall är det också viktigt att använda sig av ett verktyg där projektledaren kan behålla kontrollen över projektet under arbetet.

Projekthantering med QBIS Projekt är en modern och användarvänlig lösning som ger full kontroll genom hela projektets livscykel – från planering till resultat. Med QBIS får ni en överblick av alla parallellt löpande projekt och möjligheten att planera, hantera risker och resurser med proaktiva funktioner som ökar chanserna att leverera lyckade projektresultat. Oavsett om ni arbetar på mindre skala, endast internt eller i större och mer avancerade projekt kan QBIS hjälpa er att nå framgång.

Funktioner ni får med QBIS Projekt

Planering

 • Enkel projektplanering
 • Planera projekten med inställda pris- och kostnadsmodeller
 • Resursplanering
 • Effektiv planering med projektmallar
 • Budgetering på projektaktiviteter och medlemmar

Uppföljning och kontroll

 • Översikt av enskilda och samtliga projekt
 • Full koll på upparbetad, debiterbar tid
 • Varningsnotiser för budget och deadlines
 • Automatiskt skickade projektstatusrapporter
 • Realtidsuppföljning i GANTT-vy
 • Kontroll med spårning tid- och materialregistrering
 • Automatisk uppföljning och påminnelser för projektmedlemmar
 • Barometer över medlemmars debiterbar tid
 • Prognoser över projekt- och affärsintäkter

QBIS Projekt

fr. 87 kr

per användare i månaden – inklusive QBIS Tid.
*Pris varierar baserat på antalet användare.

Kom igång med QBIS

Är det svårt att byta till QBIS?

Vi hjälper er genom hela processen att byta ert nuvarande system och implementera QBIS. Läs mer om hur det går till: Digitalisera med QBIS

Har ni ett API?

Ja, med QBIS API kan ni koppla ihop QBIS med andra system för bland annat; lön, CRM, ekonomi, intranät, fakturering m.m.

Kan jag testa QBIS innan köp?

Ja! Starta en gratis testperiod för att se hur QBIS projekthantering kan hjälpa er att bli mer effektiva och säkerställa leverans av framgångsrika projekt: Testa QBIS

Upptäck skillnaden med effektiv projekthantering

Vi visar gärna upp en anpassad demo för er på hur QBIS kan
effektivisera er projektplanering, projekthantering och uppföljning

Kontakta oss