Effektiv projekthantering med QBIS Projekt

Som projektledare förväntas du samordna resurser, hantera deadlines och lösa problem under hela projekttiden. Något som kräver noggrannhet och struktur. QBIS Projekt är ett projektledningsverktyg i vilket du kan du planera och budgetera tid, resurser, kostnader och pris. Det ger dig full kontroll på projektet. Dessutom samlar du på ett enkelt sätt in underlaget du behöver för fakturering.

Spend your time right

Sätt upp mål

Utför flera projekt samtidigt utan att tumma på tidplanen, kvaliteten eller budgeten. Sätt upp era mål, och låt projektmedlemmarna rapportera tid på tilldelade projekt.

Få saker gjorda

Planera projekttimmar och resurser och tilldela dina projektmedlemmar uppgifter, timmar, budget och material. Generera sedan enkelt fakturaunderlaget direkt i QBIS.

Övervaka processen

Låt ditt team fokusera på sitt arbete, medan du håller koll genom lättöverskådliga rapporter. Se era framsteg och identifiera flaskhalsar innan ni stöter på problem.

Följ upp

Se över och analysera dina projekt, se vilka förbättringsmöjligheter som finns med hjälp av QBIS. På så sätt kan du i framtiden planera ännu mer framgångsrika projekt.

Projektfakturering

QBIS Projekt underlättar faktureringen. Dina anställda registrerar sin tid och kopplar den till de projekt de arbetar med. När det är dags för fakturering, kan du som administratör enkelt generera det fakturaunderlag som du behöver. Markera bara vilka projekt, aktiviteter, utlägg och vilket material som ska faktureras, så skickar QBIS över all data direkt till ditt faktureringssystem. På så sätt kan du vara säker på att alla debiterbara timmar faktureras.

QBIS Projektfakturering
QBIS projektanalys

Analys är nyckeln till framgång

I QBIS Projekt kan du enkelt överblicka dina tidigare projekt. På så sätt kan du hitta faktorerna bakom framgångsrika, och inte så framgångsrika projekt. Genom att analysera informationen som finns från dina tidigare projekt kan du förenkla, förbättra och vidareutveckla arbetet till nästkommande projekt.

Integrationer

För att kunna arbeta riktigt effektivt, behöver du bra verktyg att arbeta med. Affärssystem, ekonomisystem, projekthanteringssystem. Så för att du ska slippa välja, samarbetar QBIS med de flesta och bästa systemen som finns på marknaden. Det betyder att du kan kombinera dina system, så att du får de verktyg som passar dig allra bäst!

Projekttid

I QBIS Projekt rapporterar din personal tid mot interna och externa projekt. Det ger dig full kontroll på dina anställdas aktivitetsnivå, eftersom alla arbetade timmar registreras på specifika aktiviteter. På så sätt kan du följa alla dina projekt i realtid. Det hjälper er att hålla er budget och få ett vinstgivande projekt. Och bäst av allt – alla timmar och allt material är registrerat och förberett för fakturering.

QBIS projekt på ipad och surfplatta

Testa kostnadsfritt idag

 Kostnadsfritt i 30 dagar
Installationsfritt
 Testkonto fyllt med information

Hantera projektmedlemmar

I QBIS projektverktyg kan du som administratör filtrera potentiella projektmedlemmar på titel, kompetens och beläggningsgrad. Du kan på så sätt optimera din projektplanering. Som administratör kan du även bestämma vem som får tillgång till era olika projekt, det gör att din personal endast kan registrera tid på de projekt som de är medlemmar i.

Rapporter

I QBIS projektplaneringsverktyg finns det mängder av rapporter som kan skräddarsys för dig, oavsett om du gillar siffror eller färgglada cirkeldiagram. Rapporterna kan dessutom schemaläggas så att du får dina favoritrapporter direkt till din inkorg. Vill du få en grafisk bild över hur projektet fortlöper använder du vårt Gantt-schema. Det ger dig en bra överblick över delmoment och beroenden mellan uppgifter och inkluderar information som exempelvis projektfaser, aktiviteter och milstolpar.

QBIS projektrapporter på ipad och surfplatta

Stockholm Skavsta Flygplats AB

Systemet är mycket lätt att använda för samtliga inblandade eftersom tidrapporteringen sker via smartphone. Detta ger möjligheter för alla projektdeltagare att på ett enkelt och snabbt sätt redovisa sin tid oavsett om man står på landningsbanan och lägger asfalt eller sitter i ett projektmöte. Just enkelheten och snabbheten är något som Stockholm Skavsta uppskattar med QBIS.

Niclas Friberg, Airspace Account Manager

QBIS tidrapportering aktivitetstid

Tidrapportering + projekthantering = sant

Människor är din dyraste och mest värdefulla resurs. Och det är hur du använder deras tid som räknas. För oss är det en självklarhet att tidregistrering och projektplanering går hand i hand. Vi har därför kopplat samman dessa två delar för att du ska kunna skapa ännu mer framgångsrika projekt. Det betyder att du förutom de fina funktionerna för projekthantering även får tillgång till funktionerna för tidrapportering. Du kan exempelvis bereda löner, planera och ansöka om ledighet och hantera kvitton, reseersättningar och traktamenten direkt i QBIS. Läs mer om funktionerna som ingår i QBIS Tid här.

”Vem som helst kan planera ett projekt. Det svåra är att leverera projektet i tid, enligt budget, med ett lönsamt resultat”.

– Andrew Johnston, Product Manager, QBIS Business Systems

Flexibelt & anpassningsbart

QBIS är flexibelt och våra moduler fungerar på egen hand men kan också kopplas samman, precis som våra moduler för tid- och projekthantering. På så sätt kan vi skräddarsy ert system så att er verksamhet får de verktyg ni behöver för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

QBIS HR

QBIS HR

Med QBIS HR kan du schemalägga, hantera kollektivavtal och skapa ett dynamiskt organisationsschema.

LÄS MER

Stämpelklocka

QBIS Stämpelklocka

En vanlig stämpelklocka – fast digital. Dina anställda kan enkelt registrera sin tid med bara några knapptryck.

LÄS MER

QBIS Personalliggare

QBIS Personalliggare

Med QBIS Personalliggare har du alltid koll på vilka ur din personal som befinner sig på din arbetsplats.

LÄS MER