Smidigare tidrapportering med schemahantering

Ett tidrapporteringssystem som har stöd för schemahantering kommer med en hel del fördelar. Möjligheten att hantera scheman ger kontroll och hjälper till att strukturera arbetet samtidigt som det kan effektivisera stora delar av verksamheten.

Se hur QBIS kan hjälpa din verksamhet!

Testa QBIS

Fördelar med schemahantering

  • Enkel kontroll över den arbetade tiden.

  • Rapporter med med möjlighet att jämföra den schemalagda tiden med den arbetade.

  • Schemaplanering som är synkad med verksamheten.

  • Minimerad administrativ tid med förifylld arbetstid.

  • Möjlighet att skapa upp till 10 veckors rullande schema på individnivå.

  • Schemaläggning av en avvikelseart för snabbare rapportering.

  • Koppla scheman till kollektivavtal

Se mer av vad QBIS Tid kan göra för er

Schemahantering som effektiviserar

I QBIS kan ni hantera alla scheman, få kontroll över arbetstiderna och strukturera upp arbetet på ett enkelt sätt. Skapa ett schema globalt för hela företaget, anpassa efter avdelning eller helt efter individ, med upp till tio veckors rullande schema.

Med schemahantering i QBIS kan ni effektivisera er tidrapportering genom att använda er av förifylld arbetstid. Detta innebär att de schemalagda tiderna redan är ifyllda i de anställdas tidkort och att de endast rapporterar frånvaro från schemat. Genom att schemalägga en avvikelseart kan rapporteringen av avvikelser blir smidigare och mer effektiv.

Så fungerar schemahantering i QBIS

Skapa schema

Skapa scheman smidigt i QBIS för de anställda globalt, per avdelning eller på individnivå.

Effektivisera de anställdas rapportering

Med förifylld arbetstid och genom att schemalägga en avvikelseart kan man underlätta och effektivisera de anställdas tidredovisning.

Få kontroll på den arbetade tiden

Med hjälp av QBIS rapporter kan man jämföra den schemalagda tiden med den arbetade för enkel kontroll.

Se hur QBIS scheman fungerar

Vill du se mer av QBIS Tid och hur vår digitala tidrapportering fungerar?