Våra partners

Vi värdesätter engagerade partners

Q står för kvalitet


På QBIS har vi höga krav på alla våra partners. Vi värdesätter engagemang och viljan att driva partnerskapet framåt högt, därför har vi tagit fram en ny partnerstrategi som innebär att engagerade partners belönas och betygssätts med Q:n. Där Q står för kvalité. Med fler Q:n kommer fler fördelar och affärsmöjligheter.

Byråpartners

Systempartners

Reseller partners

Rekommendations partners

Vill du veta mer om hur du kan bli en partner till QBIS?

Kontakta oss