Vision, värderingar & hållbarhetsarbete

Vår vision och våra värdeord är något som följer oss på QBIS varje dag. Inte för att vi måste, utan för att det stämmer så bra in på hur vi är. Så vi skulle kunna säga att det är vi som jobbar på QBIS som är kärnan i vår företagskultur.

Vision

Att erbjuda den bästa lösningen för tidrapportering och projekthantering och på så sätt hjälpa företag att få ut det mesta av sin tid.

Värdeord

Omtanke

Vi bryr oss. Om våra kunder och om varandra. Genom att vara öppna och lyhörda mot omvärlden skapar vi förutsättningar för nya samarbeten och lösningar. Lösningar som kan hjälpa, förändra och förbättra, inte bara vår egen och våra kunders arbetsmiljö, utan den viktigaste miljön vi har – jorden.

OMTÄNKSAM – Hänsynsfull – Uppmärksam – Hjälpsam – Godhjärtad – Omsorgsfull – Tillåtande

Modernitet

Att vara modern, handlar för oss om att vara nytänkande. Att våga prova nya saker, utmana gamla sanningar, ifrågasätta och ifrågasättas. Utan rädsla för att göra fel. Vi vill istället uppmuntra varandra till att våga testa och utveckla nya tekniker som kan förbättra våra kunders, och vår egen vardag.

MODERN – Nutida – Aktuell – Steget före – Tidsenlig – Nymodig – Trendig – I framkant – Modig

Kreativitet

Vi tror inte att kreativ är en egenskap. Kreativitet är något man har. Vi är alla kreatörer och problemlösare, om än på olika sätt. Utan kreativitet, entusiasm och drivkraft kommer vi inte framåt. Vi uppmuntrar därför varandra att utmana våra egna gränser. För det är bortom dessa gränser vi utvecklas.

KREATIV – Nyskapande – Idérik – Uppfinningsrik – Problemlösande – Produktiv – Öppen – Nyfiken

Professionalism

Pålitlighet och kvalitet utgör grunderna i ett professionellt arbete. Vi anstränger oss för att förstå våra kunders verksamhet för att kunna leverera den bästa lösningen, till högsta möjliga kvalitet. Vi vill att människor ska lita på oss och känns sig trygga, och strävar alltid efter att leverera det lilla extra.

PROFESSIONELL – Kompetent – Yrkesmässig – Trygg – Sakkunnig – Yrkesskicklig – Proffsig – Trovärdig 

Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är vårt sätt att ge tillbaka till naturen, och vårt sätt att säga tack. För trots att vår tjänst är digital, så påverkar vi ändå miljön. Elektricitet, bilar, serverrum, emballage och batterier. Allt det där påverkar. Därför eftersträvar vi att påverka miljön så lite som möjligt när det kommer till energi, avfall, inköp och transporter.

Vi har också ett samarbete med Vi-skogen. Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom, samtidigt som träden bidrar till en bättre miljö – visst är det bra!